Yogya Grand Majalengka
@YOGYA ELEKTRONIK Lantai 1
Jl. KH Abdyl Halim No.110
Phone : 0233 – 8891280/1277/1278